Header desktop!
Lidmaatschap

De contributie wordt uiterlijk de 4e van de betreffende maand van uw rekening geïncasseerd. Bij stagneren van het automatisch incasseren wordt de maand erop een 2e poging gedaan samen met de incasso van die desbetreffende maand waarbij er € 5,- in rekening gebracht wordt. Bij wederom stagnatie wordt er een 3e poging gedaan waarbij er € 7,50 in rekening gebracht wordt. Na de 3e poging moet de contributie contant worden voldaan waarbij er €15,- extra administratiekosten verschuldigd zijn.

Wijzigingen in het abonnement kunnen ten alle tijden aangegeven worden en zullen ingaan op het eerstvolgende moment waar dit mogelijk is. Aan de balie kunt u de hiervoor bestemde formulieren invullen.

Alle contributies worden per maand geïncasseerd d.w.z. dat het maandbedrag van de kwartaalleden lager is dan die van de maandleden maar het verschil hierin zit ‘m in dat de maandleden een opzegtermijn hebben van 1 ononderbroken maand, de kwartaalleden hebben hierin een opzegtermijn van 1 ononderbroken kwartaal. De bedragen die geïncasseerd worden staan in het onderdeel ”contributiegelden” De opzegtermijn bedraagt voor maandleden minimaal 1 onaangebroken kalendermaand. Bijvoorbeeld: – Bij opzegging op 28 februari bent u per 1 april geen lid meer, echter bij opzegging op 1 maart bent u pas 1 mei geen lid meer- De opzegging dient persoonlijk plaats te vinden waarbij de verschuldigde contributie tot en met de “opzegmaand” voldaan dient te worden (dus in het 2e voorbeeld: de contributie van maart + april). De opzegging gaat pas in na de betaling van de totaal verschuldigde contributie. – Bij kwartaalleden wordt het opzegkwartaal in 1 keer geïncasseerd, je bent het kwartaal natuurlijk nog welkom om te komen trainen. – Indien het lidmaatschap niet of niet tijdig wordt opgezegd loopt de contributie gewoon door. Indien noodzakelijk zal, bij uitblijven van betaling, de vordering in handen worden gegeven van een gerechtsdeurwaarder. Uiteraard hopen wij dat dit niet nodig zal zijn.

Opzeggen dient aan de balie gedaan te worden, opzegformulieren zijn bij de balie verkrijgbaar en bij volledig invullen van een opzegformulier wordt er altijd een opzegbewijs meegegeven. Opzeggen per email of TPG post is niet mogelijk dit om misverstanden van niet aangekomen mail of verloren brieven bij de post te voorkomen. Bij betaling per kwartaal is de opzegtermijn 3 onaangebroken maanden. De betalingsperiode loopt dan door tot aan het einde van het desbetreffende kwartaal. Bijvoorbeeld: u bent kwartaallid en zegt op 10 januari op. U bent dan niet tot 31 maart lid maar tot 30 april , januari is namelijk geen onaangebroken kalendermaand .Als u dus niet zeker bent dat u een kwartaal uitdient, kunt u beter per maand de contributie betalen.

Tijdens uw vakantie kunt u uw contributie 1 maand doorschuiven (1x per jaar), u dient hiervoor vooraf een verzoek in te vullen. Na het doorschuiven gaat de contributieplicht weer in tot wederopzegging. Hiervoor zijn wel administratiekosten voor verschuldigd van €5,. In deze periode mogen geen lessen worden ingehaald. Bij verzuim van een les heeft u altijd recht op een inhaalles.